Бъдещето – 30 прогнози /част II/

 1. Проституцията ще бъде легализирана навсякъде и на нея ще се гледа както на масажистките сега;
 2. Ще има бум на алергиите. Цялата химия, която се влага в природата и все по-големия стремеж на човека към хигиена ще водят до все по-разпространени и сериозни алергии;
 3. Женските гърди по еволюционен път ще увеличат обема си. След като  на жените им е нужно това, за да привличат мъжете и за да се чувстват добре природата ще се погрижи да им го достави;
 4. Ще се създават все повече обединения между държавите, които ще се разпадат щом приключи икономическата изгода за ключовите играчи.  Ще се зароди идеология, че светът трябва да стане  една държава без граници помежду си и вниманието на човечеството не е как да се пази от съседа, а как заедно със съседа си да постигне някакво развитие в медицина, изследване на космическо пространство и т.н., но тази идеология няма да се наложи, тъй като политическите елити ще убедят нациите си, че това би било голяма грешка. Държавите ще се разпадат на по-малки държави по желание на отделните етнически групите в състава им;
 5. Конфликтите в близкия изток ще секнат щом се изчерпят запасите от природни богатства. Към този момент почти няма да има местно население – то ще е избягало към по-богатите райони, заради войните. Тези райони ще останат обезлюдени, тъй като по-рано избягалите ще привличат останалите;
 6. Паричните средства ще станат безхартиени, няма да има дебитни или кредитни карти. Ще се плаща чрез телефон или някакво аналогично устройство;
 7. Ще се правят кратки екскурзии в космоса, но човечеството няма да успее да се засели на друга планета поради отдалечеността на годните планети и липсата на ресурси;
 8. Ще спрат да се произвеждат телевизори. Те ще се заместят от очилата за виртуална реалност. Последното може да доведе до силно намаляване на екскурзиите. Хората ще „пътуват“ виртуално чрез поставянето на тези очила;
 9. В света ще преобладават  все по-необразованите хора. Другите, както и сега, ще отглеждат все по-малко деца;
 10. Пенсионирането в сегашния му вид ще отпадне. Човек ще бъде ангажиран пожизнено. От друга страна ще има все по-голяма безработица, тъй като с развитието на технологиите човешкият фактор ще е все по-ненужен. Много повече от сега ще може да се работи от вкъщи;
 11. Визуалните забавления ще стават все по-доминиращи. Човек ще участва все по-рядко реално в събитията. Всичко ще бъде online и live;
 12. Хазартно зависимите ще се увеличават, тъй като пасивният начин на живот ще кара хората да съпреживяват някакви събития;
 13. Полигамията ще навлиза все повече в живота, въпреки че като цяло ще се прави по-малко секс;
 14. Кафенетата, ресторантите, магазините ще намалеят. Хората ще ползват все повече  доставки по домовете;
 15. Всички електроуреди ще бъдат силно интуитивни. Кафемашината ще знае кога искаш кафе, пералнята сама ще се настройва за програмите, климатикът ще е наясно какви температури искаш според сезона, автомобилът ще е без шофьор и ще е запознат с обичайните ти маршрути анализирайки най-подходящия път;
 16. Хората ще поискат да пренареждат ДНК-то на децата си, за да ги предпазят от наследствени болести, да ги правят високи, руси и т.н., но това ще бъде възможно само нелегално при това единствено за най-богатите. Под натиска на фармацевтиката официално ще се прокара версията, че това ще предизвика много усложнения в здравето на тези хора и няма да е разрешено;
 17. Хората ще спят по-малко и ще използват повече кафе и тонизиращи вещества;
 18. Понятието допинг ще изчезне /няма да е забранен/ и хората ще наблюдават все  по-зрелищни спортни събития;
 19. Ще се говори много за изследване и овладяване на космоса, но това ще се прави с цел ангажиране вниманието на хората и оправдаване на евентуалното обедняване. В действителност ще продължава политика на свръхвъоръжаване;
 20. Броят на хората с психични проблеми ще се увеличава и това ще доведе до увеличаване на употребата на наркотици под различни форми. Включително и с медицинско предписание;
 21. Ще продължи тенденцията богаствата да се концентрират в шепа хора;
 22. От един момент нататък високите политически постове ще се предават по наследство и ще се ограничи възможността за демократично определяне на лидери;
 23. В определен момент на хората без профил във фейсбук /подобно на мен/ ще им бъдат предлагани пари, за да си направят акаунт. Така компанията ще може да обяви, че е приобщила 100% от човешкото население;
 24. Нуждата на хората за изява и значимост извън изкуството ще доведе до множество разклонения в съществуващите религии. След като се получи пик в броя и разновидностите на религии политическите лидери в световен план ще започнат офанзива изцяло срещу религиите, като застрашаващи тяхното лидерство. Това ще доведе до силно редуциране на населението;
 25. Училището ще започва от много по-ранна възраст спрямо сега, ще бъде наполовина по-кратко и много по-скъпо. Децата ще бъдат много по-умни. За единица време ще усвояват повече информация, отколкото сега, но информацията по отношение на историята и религиите ще бъдат силна манипулирана. Ще се прокарва тезата, че войната е необходимо хуманно действие при определени обстоятелства /почти всички обстоятелства/;
 26. Хартията почти ще изчезне, тъй като броят на дърветата ще достигне санитарен минимум и ще е забранено да се изсичат;
 27. Някой ще натисне копчето на ядреното куфарче и ще започне Третата световна война или
 28. Технологичният бум ще предизвика технологичен срив

Важи за т. 27 и т. 28, след края на което на човек ще му се наложи да живее както в древните времена. Угаа-нугааа-пицааа.

След страшно много време някой ще попадне на тази статия и ще се плесне по челото. Но ще е късно... или просто ще се засмее

Share

Вашият коментар