Поетите

Зад дебелите дувари на властта
са заключени надежди за светлина.
Отвън, като агънца, след паша
посрещащи в кошарите майките си,

поетите се втурват към сайта
да видят дали някой не е чул
повикът им от предния ден.

Те палят сякаш клечки кибрит,
по няколко, ден след ден,
но нещо все не стига,
и големият огън пак не лумва,

Поетите не губят надежда,
и търпеливо чакат…

5 юни 2012

Share

Вашият коментар