Литература, проза, поезия, рисуване, живопис, анимация, фотография, скулптура, книги, ревю

Поетите

Зад дебелите дувари на властта са заключени надежди за светлина. Отвън, като агънца, след паша посрещащи в кошарите майките си, поетите се втурват към сайта да видят дали някой не […]

Share
» Read more

Как се пише мотивационно писмо !

Майсторски написаното мотивационно писмо е ключът към мечтаната работа. Обичайно тя върви с автобиография, но последната е бошлаф работа – всеки може да завърши „Компютърни системи и технологии“ в Масачузетския […]

Share
» Read more