разказ, роман, книга, откъс, абзац, пасаж, метафора, сравнение, автор, издателство